Směnečný podindosament z pohledu dlužníka

Josef Kotásek

Abstrakt

Problematika tzv. směnečných podindosamen­tů (též subindosamentů), byla odedávna předmě­tem zájmu právní vědy. Ze starší literatury je třeba především uvést vynikající Grünhutovu monografii o převodech směnky po splatnosti.
V naší praxi jsou někdy účinky podindosace směnky neprávem opomíjeny, což může mít zásad­ní dopad na úspěch dlužníkových námitek. V situa­ci, kdy řádné zaplacení směnky v předepsané lhůtě stále ještě nelze považovat za pravidlo, se bude podindosace směnky objevovat velmi často a je proto nutné věnovat jí náležitou pozornost.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Směnečný podindosament z pohledu dlužníka. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 29-34. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8875

Plný Text: