Druhy exekuce ve vzájemném srovnání

Petr Holešínský, Jan Hladký

Abstrakt

Jedním ze závažných problémů právní praxe 90.let jsou, kromě zdlouhavosti nalézacího řízení, nedostat­ky spojené s vymahatelností přiznaných práv. Kritika práce soudů a soudců je evergreenem českého denní­ho i odborného tisku. Po celá devadesátá léta však rozhodující orgány odpovědné za fungování justice ne­byly schopné najít odvahu k razantnímu řešení této situace. Ignorace podnětů z řad odborníků z praxe i teorie způsobila, že bylo promrháno mnoho draho­cenného času. Přístup vlády i Parlamentu se začal po­zvolna měnit pod tlakem veřejného mínění teprve kon­cem 90. let, kdy byly připraveny a schváleny některé procesní předpisy, jejichž úkolem je zefektivnit práci soudů v civilním řízení. Jedná se především o velké novely občanského soudního řádu, zákona o konkur­su a vyrovnání, zákon o veřejných dražbách a zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, který je v současné době ve fázi projednávání senátního pozměňovacío návrhu Poslaneckou sněmovnou.

Bibliografická citace

HOLEŠÍNSKÝ, Petr a Jan HLADKÝ. Druhy exekuce ve vzájemném srovnání. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 3, s. 379-385. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8543

Plný Text: