Sjednocování a vývoj judikatury ústavních soudů

Miloš Večeřa

Abstrakt

Ve dnech 25. - 27. října 2000 se v historickém slovenském městě Levoči konala mezinárodní konference na téma Sjednocování a vývoj judikatury ústavních soudů pořádaná Ústavním soudem Slovenské republiky v rámci programu Phare.
Konference se zúčastnili představitelé několika ústavních soudů, a to většina slovenských ústavních soudců, dva soudci Ústavního soudu ČR a dále soudci ústavních soudů Maďarska, Ruské federace, Ukrajiny a Slovinska. Mezi zvlášť čestné hosty patřil prof. Jochen Frowein, ředitel Institutu Maxe Plancka v Heidelbergu a doc. Viera Strážnická ze strasbourgského Evropského soudu pro lidská práva. Dále se konference účastnili právní teoretikové z oblasti ústavního práva a teorie práva ze slovenské bratislavské a košické právnické fakulty a z České republiky z pražské, brněnské a plzeňské právnické fakulty a rovněž pracovníci některých slovenských justičních orgánů.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Sjednocování a vývoj judikatury ústavních soudů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 497-498. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8492

Plný Text: