Řízení vyměřovací v daňovém řízení

Alena Schillerová

Abstrakt

K základním druhům řízení, v daňovém řízení pa­tří jedno z nejvýznamnějších, kterým je řízení vymě­řovací.
Je samostatným stadiem daňového řízení, sestává se z několika fází, kde některé navíc můžeme horizon­tálně rozdělit na rovinu prvoinstanční a rovinu druhoinstanční.

Bibliografická citace

SCHILLEROVÁ, Alena. Řízení vyměřovací v daňovém řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 448-460. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8486

Plný Text: