Problematika dvojitého medzinárodného zdanenia s prihliadnutím na podmienky v Slovenskej republike

Lubomír Grúň

Abstrakt

Medzinárodná deľba práce je založená na využíva­ní rozdielnych prírodných, klimatických, dopravných a iných podmienok a napokon aj na využívaní nerov­nomerného rozvoja vedy, techniky, priemyslu a poľnohospodárstva v róznych častiach sveta. Je jedným z faktorov, ktoré rozhodujúcim spósobom ovplyvňujú efektívnosť národného hospodárstva. Prostredníctvom zahraničného obchodu a ďalších foriem medzinárodnej hospodárskej spolupráce sa realizuje úspora spoločen­skej práce, ktorá vznipráve pri realizácii medzinárodnej deľby práce.

Bibliografická citace

GRÚŇ, Lubomír. Problematika dvojitého medzinárodného zdanenia s prihliadnutím na podmienky v Slovenskej republike. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 423-430. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8482

Plný Text: