Nejnovější návrhy ústavní úpravy referenda: referendum o vstupu do Evropské unie a referendum obecné

Jan Kysela

Abstrakt

Poslanecká sněmovna projednávala v uplynulých letech celou řadu návrhů ústavních zákonů o referen­du či lidovém hlasování. Jejich autoři z řad poslanců ČSSD, KSČM, KDU-ČSL i US se různým způsobem pokoušeli naplnit odkaz čl. 2 odst. 2 Ústavy, který zní: "Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo", konkrétním obsahem. Předmětem této stati není rekapitulace argumentů pro přímou demo­kracii či proti ní, neboť to povětšinou nejsou argu­menty povahy právní, nýbrž politologické a filosofické, neřku-li politické. Neklade si za cíl ani přehlížet ten cca tucet návrhů ústavních zákonů. Jde v zásadě jen o představení a posouzení dvou t.č. nejaktuálnějších návrhů ústavních zákonů o referendu, senátního (pů­vodně sněmovní tisk 171, posléze senátní tisk 142, t.č. sněmovní tisk 171/6) a vládního (sněmovní tisk 695). Oba jsou projednávány Poslaneckou sněmovnou, byť ve výrazně odlišné "procesní situaci".

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Nejnovější návrhy ústavní úpravy referenda: referendum o vstupu do Evropské unie a referendum obecné. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 411-419. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8480

Plný Text: