Hledání historických základů vztahu politiky a práva

Pavel Molek

Abstrakt

Tématem tohoto pojednání je vztah politiky a prá­va, z čehož vyplývá jeho pozice kdesi na rozhraní práv­ní filozofie, státovědy a politologie. Rozbor těchto po­jmů a jejich vztahu se zdá být již dostatečně vědecky zpracován, nicméně považuji za zajímavé - a ve stá­le se teprve transformující české společnosti tím více - se k této tematice ještě jednou vrátit, a to formou komparatistického výkladu.

Bibliografická citace

MOLEK, Pavel. Hledání historických základů vztahu politiky a práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 1, s. 91-98. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8470

Plný Text: