Právní dějiny II. Španělské republiky a Frankovy diktatury

Jan Levitner

Abstrakt

Pád Riverova režimu, který byl již počátkem roku 1930 ve značně obtížné situaci, bezprostředně urychlila těžká finanční krize. K tomuto rozuzlení aktivně přispěla i pozoruhodně heterogenní opozice, sdružují­cí skutečně naprosto rozdílné politické síly. Vysoké vo­jenské kruhy, na něž se diktátor tři dny před svým pá­dem obrátil s patetickou výzvou, zareagovaly na jeho žádost o podporu vlažně. Král se orientoval na opozici. Dne 28. ledna 1930 Primo de Rivera odstoupil a brzy nato zemřel ve vyhnanství v Paříži. Král pověřil gene­rála Damáse Berenguera sestavením nové vlády a po něm admirála Aznara, který měl obnovit ústavnost.

Bibliografická citace

LEVITNER, Jan. Právní dějiny II. Španělské republiky a Frankovy diktatury. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 1, s. 79-91. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8469

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dubský, J.: Španělsko-český slovník, Praha, SPN, 1978.

Ellwood, M.: Spanish fascism in the Franco era, London, Maxmillan Press, 1987.

Goyanes, S., E.: Constitución espanola comentada, Madrid, Paraninfo, 1984.

Chalupa, J.: Jak umírá diktatura., Votobia, 1997.

Johnson, P.: Dějiny 20. století, Praha, Rozmluvy, 1991.

Kobler, G.: Rechtsspanisch, Miinchen, Franz Vahlen Verlag, 1997.

Neckářová, L.: Španělsko a lidová fronta 1931-1936, Praha, Academia, 1986.

Pečenka, M., Luňák, P. a kolektiv: Encyklopedie moderní historie, Praha, Libri, 1998.

Tiernq, E., G.: Leyes políticas espanolas fundamentales (1808-1978), Madrid, Editorial Tecnos, 1979.

Ubieto, Reglá, Jover, Seco: Dějiny Španělska, Praha, NLN, 1995.

Žaloudek, K.: Encyklopedie politiky, Praha, Libri, 1996.