Návrhy na reformu Rady bezpečnosti OSN

Jaroslav Knot

Abstrakt

V rámci současné globální světové politiky nabírá stále více na intenzitě diskuse ohledně nové podoby Organizace spojených národů. Mezi stěžejní body připravované reformy OSN patří budoucí postavení její­ho klíčového orgánu, jež nese primární odpovědnost za udržení světového míru - Rady bezpečnosti.

Bibliografická citace

KNOT, Jaroslav. Návrhy na reformu Rady bezpečnosti OSN. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 2, s. 208-212. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8430

Plný Text: