Nový integrovaný předmět - Integrated European Case Law Course

Radoslava Šopovová, Vladimír Týč

Abstrakt

V jarním semestru 2000/01 byl na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně do učebního plánu pro budoucí právníky zaveden nový předmět "Integrated European Case Law Course", s jehož pi­lotní verzí bychom rádi seznámili všechny, kteří se zají­mají o evropské právo, kteří pracují nebo budou v bu­doucnu pracovat v této oblasti.

Bibliografická citace

ŠOPOVOVÁ, Radoslava a Vladimír TÝČ. Nový integrovaný předmět - Integrated European Case Law Course. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 319-320. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8404

Plný Text: