Evropský rok jazyků 2001 - Current International and Domestic Issues Course na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Radoslava Šopovová

Abstrakt

Rada Evropy vyhlásila rok 2001 "Evropským ro­kem jazyků" s cílem podporovat mnohojazyčnost a kulturní různorodost Evropy a usilovat o zlepšení vzájemného dorozumění a poznání. Učení jazykům se má stát součástí modelů celoživotního vzdělávání v souladu s novými ekonomickými a demografickými podmíkami integrující se Evropy.

Bibliografická citace

ŠOPOVOVÁ, Radoslava. Evropský rok jazyků 2001 - Current International and Domestic Issues Course na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 1, s. 77-79. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8351

Plný Text: