Hrozící škoda v římském právu

Michaela Židlická

Abstrakt

V srpnu loňského roku se objevila v tisku zpráva, že ekologičtí aktivisté hodlají žalovat ČEZ a Westinghouse s tím, že jim má soud stanovit povinnost, že ručí za případné škody způsobené provozem jaderné elektrárny Temelín. V římském právu byl tento způ­sob řešení hrozící škody znám jako kauce při hrozící škodě a byl často využíván. Srdce právního romanisty je zaplaveno štěstím, když může konstatovat, že řím­ské právo lze použít i v případě sporů v souvislostí s jadernými elektrárnami.

Bibliografická citace

ŽIDLICKÁ, Michaela. Hrozící škoda v římském právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 1, s. 59-62. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8346

Plný Text: