K (dočasnému) neúspěchu evropské úpravy nabídek převzetí

Josef Kotásek

Abstrakt

Nabídky převzetí (takeover bids), tedy veřejné návrhy na odkoupení účastnických cenných papíru, které navrhovateli umožní kontrolu společnosti, patří k nejzajímavějším fenoménům hospodářského a práv­ního života. Zvláště v anglosaských zemích jsou ob­vyklým prostředkem k ovládnutí korporace (tzv. cílové společnosti). Nezaostává však ani kontinent; v roce 1990 zde byl objem nabídek převzetí poprvé vyšší, než ve Velké Británii, a od té doby se neustále zvyšuje.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. K (dočasnému) neúspěchu evropské úpravy nabídek převzetí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 1, s. 22-27. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8340

Plný Text: