Mezinárodní vědecká konference na téma "Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti"

Dana Hrabcová

Abstrakt

Dne 14. května 2002 se v konferenčním sále síd­la Veřejného ochránce práv v Brně, Údolní 39, konala první mezinárodní vědecká konference, kterou uspořá­dal veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl. Kon­ference se konala krátce poté, kdy dolní sněmovna parlamentu projednala souhrnnou zprávu o jeho čin­nosti v prvním roce působení.

Bibliografická citace

HRABCOVÁ, Dana. Mezinárodní vědecká konference na téma "Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 2, s. 189-190. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8257

Plný Text: