Střet zájmů

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Právní úprava střetu zájmů je dána především zá­konem o střetu zájmů č. 238/1992 Sb. Jeho působnost se vztahuje na veřejné funkcionáře: poslance, senáto­ry, členy vlády a vedoucí ústředních správních orgánů. Zákon zakotvuje obecnou povinnost zdržet se jednání ohrožující nestrannost ve výkonu veřejné funkce, vy­jmenovává neslučitelné funkce, určuje oznamovací po­vinnost o určitých skutečnostech a řízení ve věci tohoto zákona.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Střet zájmů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 2, s. 184-188. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8256

Plný Text: