Usnesení valných hromad kapitálových obchodních společností

Tomáš Dvořák

Abstrakt

Dne 31. 12. 2001 nabyla účinnosti v pořadí již dva­cátá prvá novela obchodního zákoníku č. 501/2001 Sb. Tento zákon, který byl přijat cestou poslanecké iniciativy a původně byl pojímán jako tzv. technická novela, tedy jako pouhé odstranění některých dílčích nedostatků druhé velké novely obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb., nakonec co do obsahu značně nabobt­nal. Došlo zde (mimo jiné) i k další novelizaci právní úpravy neplatnosti usnesení valných hromad kapitálo­vých společností.

Bibliografická citace

DVOŘÁK, Tomáš. Usnesení valných hromad kapitálových obchodních společností. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 2, s. 130-144. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8249

Plný Text: