Zmena kompetencie podĺa novelizácie ústavy roku 2001 a jej uplatnenie v konaní pred ústavným súdom Slovenskej republiky

Ján Drgonec

Abstrakt

Ústavný súd SR sa zriadil ústavným zákonom SNR č. 7/1991 Zb. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a podrobnejšie sa následne upravil zákonom č. 8/1991 Zb. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním. Ústavný súd SR sa podĺa tejto úpravy vytvoril, ale nevznikal. Naozaj vznikal až na základe Ústavy Slovenskej republiky schválenej 1. sep­tembra 1992. Podrobnosti o jeho činnosti ďalej ustano­vil zák. č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov.

Bibliografická citace

DRGONEC, Ján. Zmena kompetencie podĺa novelizácie ústavy roku 2001 a jej uplatnenie v konaní pred ústavným súdom Slovenskej republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 2, s. 110-121. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8247

Plný Text: