Rasová diskriminace a právní ochrana

Miloš Večeřa

Abstrakt

Diskriminace jako sociální jev představuje zvláštní případ sociálního rozlišování (sociální diferen­ciace), kdy jsou popírány zásady stejného zacházení se všemi členy sociálního útvaru. Jde tak o faktický stav nebo způsob omezování nebo odmítání práv a nároků určité kategorii osob, zvláště pro jejich rasovou příslušnost, národnost, náboženství, pohlaví, věk, ale i další znaky, jako je politické přesvědčení, sociální postave­ní, členství v určitém sociálním hnutí apod.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Rasová diskriminace a právní ochrana. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 3, s. 244-249. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8233

Plný Text: