Způsoby zpeněžení majetku konkursní podstaty

Zdeňka Prudilová Koníčková

Abstrakt

Zpeněžení movitých věcí dle ustanovení o výkonu rozhodnutí a dále téma zpeněžení nemovitostí a pod­niků dle příslušných ustanovení o výkonu rozhodnutí, volně navazuje na popis postupů při zpeněžování ma­jetku konkursní podstaty, uveřejněný v Časopise pro právní vědu a praxi č. I/2002.

Bibliografická citace

PRUDILOVÁ KONÍČKOVÁ, Zdeňka. Způsoby zpeněžení majetku konkursní podstaty. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 3, s. 228-234. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8231

Plný Text: