Ochrana práv k nehmotným statkům a ochrana soutěže

Josef Bejček

Abstrakt

Někteří z nás se často domnívají, že nejlepší věci v životě jsou zadarmo. Mnoho z nás přitom jen roz­víjí myšlenky jiných. To je způsob běhu světa. Pří­lišná ochrana výkonů jednotlivce může zpomalit všeo­becný pokrok. Na druhé straně však jejich příliš sla­bá ochrana může každého odradit od jakéhokoliv vy­mýšlení. Z hlediska spotřebitele jde u ochrany práv k duševnímu vlastnictví o výměnu krátkodobých zisků za dlouhodobé a naopak. Spotřebitelé by na tom byli z krátkodobé perspektivy lépe, kdyby se výsled­ky cizího tvůrčího úsilí směly volně kopírovat, neboť by to snižovalo ceny výrobků zahrnujících práva k du­ševnímu vlastnictví. Z dlouhodobého hlediska by však spotřebitelé takovým přístupem tratili, protože by se museli zříci motivačního působení práv k duševnímu vlastnictví na tvůrce.

Bibliografická citace

BEJČEK, Josef. Ochrana práv k nehmotným statkům a ochrana soutěže. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 3, s. 219-227. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8230

Plný Text: