Konference Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy

Kateřina Šimáčková

Abstrakt

Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlament­ ní procedury uspořádala 13.11.2002 v Rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze konferenci "Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspekti­vy". Konference mohla být pojata jako oslava, za­myšlení nad vznikem a životem naší ústavy i střetem mezi názory či dokonce mezi institucemi. Účastníky konference, kteří přednesli své referáty, byli vysoko­školští učitelé a specialisté v oblasti ústavního práva, teorie práva či politologie, politici, kteří stáli u zrodu Ústavy ČR, ale i tvůrci výkladu Ústavy, tedy soudci Ústavního soudu ČR. V úvodu konference byl pře­čten pozdravný dopis prezidenta republiky, jednání se účastnil předseda Senátu Petr Pithart i předseda senátní komise pro Ústavu Jiří Stodůlka, politici, významní státní úředníci i soudci.

Bibliografická citace

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Konference Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 376-377. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8226

Plný Text: