Zpráva o konferenci Bezpečnost České republiky

Pavel Salák

Abstrakt

Dne 23. října 2002 uspořádala Katedra ústavního práva a politologie PrF MU spolu s Mezinárodním politickým ústavem MU a Nadací Konráda Adenaura konferenci na téma Bezpečnost České republiky. Program konference byl rozdělen do dvou tématic­kých bloků. Zatímco první, dopolední, sledoval především vztah bezpečnosti státu a ústavního práva, odpoledne se přednášející zaměřili více na téma terorismu. Ačkoliv podtitul zněl: "Právní aspekty v kontextu situace po ll. září 2001", většina předná­šejících upozornila na to, že otázka bezpečnosti zdaleka nepřišla na pořad dne až po teroristických útocích na New York a Washington.

Bibliografická citace

SALÁK, Pavel. Zpráva o konferenci Bezpečnost České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 370-371. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8223

Plný Text: