Pauličková, A.: Daňové zaťaženie podnikateĺských subjektov v Slovenskej republike

Lubomír Grúň

Abstrakt

Recenze publikace - Pauličková, A.: Daňové zaťaženie podnikateĺských subjektov v Slovenskej republike
Eurounion, s. r. o., Bratislava 2002, strán 216

Bibliografická citace

GRÚŇ, Lubomír. Pauličková, A.: Daňové zaťaženie podnikateĺských subjektov v Slovenskej republike. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 369. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8222

Plný Text: