Přechod nebezpečí při římské traditio

Ivo Hahn

Abstrakt

Ratio scripta - psaný rozum. To je charakteristika krátce vyjadřující kvalitu římského práva, jednoho ze základních pilířů evropské civilizace. Žádný právní systém není tak hluboce integrován do dějin Evropy jako římské právo. Připomeňme, že římský stát, v němž se tento právní systém zrodil, trval více než tisíc let, a že žádný jiný systém neovlivnil po zániku říše v níž vznikl právní poměry tolika dalších státních útvarů. České soukromé právo patří k těm právním systémům, jimž se římské právo vlastně nikdy nestalo cizím.

Bibliografická citace

HAHN, Ivo. Přechod nebezpečí při římské traditio. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 360-364. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8219

Plný Text: