Podstata vlastnických žalob

Jiří Spáčil

Abstrakt

Ačkoliv vlastnické žaloby patří ke klasickým institutům občanského práva a v literatuře i v judikatuře jim byla věnována poměrně značná pozornost, je jejich podstata mnohdy nejasná. Přitom vymezení vlastnických žalob není jen teoretickým problémem, ale má stěžejní význam pro právní praxi. V odborné literatuře se lze setkat se dvěma základními pojetími vlastnických žalob; jedno by bylo možno označit za procesněprávní, druhé za hmotněprávní.

Bibliografická citace

SPÁČIL, Jiří. Podstata vlastnických žalob. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 303-306. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8212

Plný Text: