Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a praxi

Miloš Večeřa

Abstrakt

Ve dnech 19.-20. června 2002 se v příjemném pro­středí osady Milovy na Českomoravské vysočině v ho­telu Devět skal uskutečnilo společné zasedání kateder, zajišťujících výuku teorie práva a některých dalších souvisejících předmětů v rámci studijních programů magisterského, bakalářského a doktorského studia na všech čtyřech právnických fakultách univerzit v České republice, které ve spolupráci připravily a organizač­ně zajistily pražská a brněnská katedra právní teorie.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a praxi. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 76-78. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8067

Plný Text: