Nad institutem korunního svědka

Jana Zezulová

Abstrakt

Katedra trestního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni uspořádala dne 6. úno­ra 2003 u příležitosti desátého výročí založení Práv­nické fakulty Západočeské univerzity v Plzni odbor­ný pracovní seminář na téma Institut korunního svědka.

Bibliografická citace

ZEZULOVÁ, Jana. Nad institutem korunního svědka. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 73-76. [cit. 2020-03-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8066

Plný Text: