Prezidentské volby v roce 2003 a počítání času v ústavním právu

Jan Filip

Abstrakt

Počítání času představuje v právu relativně složi­tou záležitost i tam, kde je právně výslovně upraveno. Což teprve tam, kde vždy upraveno není jako v ústav­ních předpisech. Ne náhodou se také říká, že po pal­mární knize je kalendář nejdůležitější pomůckou ad­vokáta, pro ostatní právníky (ty bez palmární knihy) možná tedy tou nejdůležitější. Mít kalendář ale ještě nestačí. Je třeba vědět, po kterém sáhnout (je jich ce­lá řada) a jak se s ním zachází. Proto ncpřekvapuje, že většina právních kodexů obsahuje výslovná pravi­dla, jak čas, doby, časová rozpětí, období, data, lhůty počítat. To však neplatí pro ústavní právo.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Prezidentské volby v roce 2003 a počítání času v ústavním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 59-62. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8063

Plný Text: