Nad autonomií vůle a jejími limity ve vztazích osob žijících more uxorio ve světle českého a italského právního řádu

Zdeňka Králíčková

Abstrakt

Rodina je považována za tradiční přirozené pro­středí pro utváření a reprodukci sociálních vztahů, za zprostředkující článek mezi společenskými a individuálními zájmy. Všeobecně je zastáván názor, že rodi­na představuje nezastupitelnou, i když proměnlivou instituci, která plní ve společnosti významné funkce. Rodina je produktem společnosti, adaptuje se na společenské změny, ale současně spoluvytváří, stimuluje, komplikuje, či brzdí jejich rozvoj. Lze souhlasit s názo­rem, že všechny zásadní problémy rodiny se promítají do celospolečenských souvislostí a zároveň celospolečenské problémy se přímo či nepřímo dotýkají rodiny.

Bibliografická citace

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Nad autonomií vůle a jejími limity ve vztazích osob žijících more uxorio ve světle českého a italského právního řádu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 43-50. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8061

Plný Text: