Výhodné smluvní podmínky jako varovné signály

Petr Hajn

Abstrakt

Důsledky obchodních smluv by neměly připomínat výsledek zápasu v kopané, kde vítězství jedné strany v poměru 3:0 znamená porážku strany druhé v tomtéž poměru. Teorie her tvrdí, že správná smlouva spočívá na "win-win strategy" - vyhrávají (získají výhody) oba spolupracující soupeři. Pojem kontraktace - ale­spoň jak tvrdí jazykovědci - není odvozen od slova "kontra" nýbrž od latinského výrazu "cum trahere" (táhnout spolu).

Bibliografická citace

HAJN, Petr. Výhodné smluvní podmínky jako varovné signály. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 17-21. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8057

Plný Text: