Zemědělské kvóty v ES a ČR a základní práva

Filip Křepelka

Abstrakt

Zavádění zemědělské politiky v České republice podle vzoru Evropského společenství (ES) vyvolalo třenice, jež nutí zamýšlet se nad významem základ­ního práva na vlastnictví a svobody podnikání, jež se považují za jeden z pilířů moderního demokratické­ho státu.

Bibliografická citace

KŘEPELKA, Filip. Zemědělské kvóty v ES a ČR a základní práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 2, s. 121-131. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8030

Plný Text: