Návrat na podrobnosti článku Šutaj, J., Masný, P., Olejník, M.: Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku
Stáhnout