Šutaj, J., Masný, P., Olejník, M.: Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Recenze publikace - Šutaj, J., Masný, P., Olejník, M.: Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku
Veda, Bratislava, 2002, 90 str. a přílohy. ISBN 80-224-0731-3

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Šutaj, J., Masný, P., Olejník, M.: Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 3, s. 269-271. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7928

Plný Text: