Setkání učitelů kateder právních dějin a právněhistorická konference v Banské Bystrici

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Ve dnech 9.-11. září 2003 se na Právnické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici uskutečnilo setkání učitelů kateder právních dějin (dějin státu a práva.) českých a slovenských vysokých škol. Navazo­valo na dávnou tradici, přerušenou v roce 1993 a před dvěma lety znovu obnovenou setkáním v Častej-Pa­pierničke.

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Setkání učitelů kateder právních dějin a právněhistorická konference v Banské Bystrici. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 3, s. 268-269. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7927

Plný Text: