Prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů

Martina Urbanová

Abstrakt

Ve dnech 14.-16. 5. 2003 se uskutečnil ve Velkých Karlovicích seminář sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti.

Bibliografická citace

URBANOVÁ, Martina. Prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 3, s. 267-268. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7926

Plný Text: