Právní úprava zákazu konkurenčního jednání za trvání pracovního poměru a po jeho skončení v 1. polovině 20. století

Eva Šimečková

Abstrakt

Ve 2. polovině 19. století se u nás začala výrazně zvyšovat průmyslová výroba a s ní související obchod. S rozvojem trhu byla stále aktuálnější otázka konku­rence mezi jednotlivými podnikateli a začala se objevo­vat i možnost nekalé konkurence ze strany zaměstnan­ce. Snaha zaměstnavatele omezit činnost zaměstnance, kterou mu mohl konkurovat, potom našla svůj odraz i v právní úpravě.

Bibliografická citace

ŠIMEČKOVÁ, Eva. Právní úprava zákazu konkurenčního jednání za trvání pracovního poměru a po jeho skončení v 1. polovině 20. století. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 3, s. 257-265. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7924

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Budník, J.: Vymezení pojmu "vyšších služeb" v praksi nejvyššího soudu, Soudcovské listy, r. 13, č. 8/1932

Freudenfeld, F. - Kasanda, J.: Pracovní právo repub­liky Československé, Praha 1938

Hartmann, A.: Zákon o soukromých zaměstnancích z ll. 7. 1934, č. 154 Sb. z. a 11.

Hermann-Otavský, K. - Srb, J.: Zákon o soukromých zaměstnancích: Praha 1935

Choděra, O.: Výklad k zákonu o soukromých zaměst­ nancích, Praha, 1938

Jakubec, F.: Zákon o obchodních pomocnících a jiných zaměstnancích v podobném postavení, 2. vyd. Pra­ha, 1931

Kotek, J.: Příručka pracovního práva, Praha, 1932

Potužil, F.: Zákon o soukromých zaměstnancích, Pra­ha 1934

Rouček, F. - Sedláček, J.: Komentář k českosloven­ skému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, dil V., Praha 1937

Říha, J. - Freudenfeld, F.: Pracovní právo republiky Československé, Praha 1931

Říha, J.: Doložka konkurenční, Právník, r. 50, č. 24/1911, s. 921-931

Sottner: Nový zákon o soukromých zaměstnancích, Prúmyslový věstník, r. 21, č. 32, s. 337-339 (jméno nebylo uvedeno)

Vážný F.: Nový zákon o soukromých zaměstnancích, Sociální revue, r. 15, č. 6/8, s. 295-307