Kontrola, kontrola ve veřejné správě, finanční kontrola - 1. část

Ivana Pařízková

Abstrakt

Slovo kontrola nevzniklo v době nedávné, ale jeho původ lze hledat v dávném starověku, kde vznikl spojením dvou latinských pojmů a to contro (proti) a otulus (svitek), což znamenalo protisvitek (per­gamenové svitky), volněji přeloženo protilistina nebo protizápis. Doslovný překlad těchto slov je v literatuře uváděn jako označení druhého záznamu mající ověřit správnost prvního a od tohoto se i odvíjelo velmi úzké chápání kontroly, které bylo spojováno pouze se zkoumáním správnosti vedení dokumentů, účtů, účetních knih, zápisů a toto, že je v podstatě činnost finančních úředníků a účetních.

Bibliografická citace

PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Kontrola, kontrola ve veřejné správě, finanční kontrola - 1. část. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 3, s. 240-250. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7919

Plný Text: