Loučení s česko-slovenským hospodářským prostorem

Filip Křepelka

Abstrakt

Malá pozornost se dosud dostala právnímu zaštítění hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou od rozdělení federativního Československa v roce 1992.

Bibliografická citace

KŘEPELKA, Filip. Loučení s česko-slovenským hospodářským prostorem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 56-60. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7791

Plný Text: