Zásady mezinárodních smluv UNIDROIT, lex mercatoria a odvaha k aplikaci

Naděžda Rozehnalová, Karel Střelec

Abstrakt

Tato stať autorů z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU v Brně vznikla jako reakce na úvahu I. Telce uvedenou v Právníku č. 4 z roku 2003. Autoři pociťují nutnost se vyjádřit k některým tam uvedeným myšlenkám či závěrům.

Bibliografická citace

ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Karel STŘELEC. Zásady mezinárodních smluv UNIDROIT, lex mercatoria a odvaha k aplikaci. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 48-55. [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7790

Plný Text: