K právní problematice stavby pozemní komunikace při vodním toku

Jana Dudová

Abstrakt

Autorka nejprve v obecné rovině komentuje ve smyslu platné právní úpravy některé veřejnoprávní as­pekty stavby pozemní komunikace při vodním toku z hlediska možného střetu zájmů (zejména s ohledem na zachování příznivého životního prostředí). Následně se zaměřuje na soukromoprávní pojetí "stavby" pozemní komunikace a na praktické důsledky spojené s takovým pojetím.

Bibliografická citace

DUDOVÁ, Jana. K právní problematice stavby pozemní komunikace při vodním toku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 36-40. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7788

Plný Text: