Právnické osoby v Česku a ve Švýcarsku

Kateřina Ronovská

Abstrakt

O pojmovém vymezení právnických osob jako sub­jektů právních vztahů se odedávna vedou diskuse, avšak žádná z dosud právní teorií formulovaných definic se nedočkala obecného uznání. Tato otázka byla znovu otevřena v souvislosti s rekodifikací českého sou­kromého práva.

Bibliografická citace

RONOVSKÁ, Kateřina. Právnické osoby v Česku a ve Švýcarsku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 11-18. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7785

Plný Text: