Konferenční aktivity na téma "Ekonomie, právo, management"

Milan Brejcha, Karel Schelle

Abstrakt

Ještě před nějakou dobou stačilo k tomu být mana­žérem získání (přidělení) příslušného postu, na všech­no ostatní již "stačila" praxe, pod kterou se obvykle mínilo nacházení řešení metodou zkoušek a omylů. Je pravda, že schopný manažér především hledá, získá­vá a spoléhá na kvalifikované spolupracovníky - jenže pak musí jejich práci kvalifikovaně řídit.

Bibliografická citace

BREJCHA, Milan a Karel SCHELLE. Konferenční aktivity na téma "Ekonomie, právo, management". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 275-278. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7761

Plný Text: