K vyšší moci ve směnečném právu

Josef Kotásek

Abstrakt

Nesplnění podmínek pro výkon postižních práv ze směnky, tj. zejména opominutí prezentace směnky k placení a protestu pro neplacení, může mít za ná­sledek ztrátu těchto práv zmeškáním - srov. čl. I § 53 ZSŠ (pro šeky srov. čl. II § 40 ZSŠ). ZSŠ přitom před­pokládá u těchto tzv. zachovávacích směnečných úkonů předložení originálu směnky v určený čas na urči­tém místě.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. K vyšší moci ve směnečném právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 201-207. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7747

Plný Text: