Ještě k zadávání veřejných zakázek II.

Karel Marek

Abstrakt

Otevřené řízení je přístupné neomezenému počtu uchazečů, kteří podávají nabídku na základě zadavate­lem stanovených podmínek, které jsou zveřejněny. Je hodnoceno jako nejvíce transparentní; je však organi­začně nejnáročnější.
Probíhá-li zadávání v otevřeném zadávacím řízení, pak mohou podat nabídku všichni uchazeči. V užším zadávacím řízení podávají nabídku jen za­davatelem určení dodavatelé. V jednacím řízení s uve­řejněním podávají nabídku jen vyzvaní dodavatelé, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k jednání. Jed­nacím řízením bez uveřejnění je pak takové zadávání, ve kterém zadavatel vyzve k jednání jednoho nebo více dodavatelů.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Ještě k zadávání veřejných zakázek II. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 183-189. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7745

Plný Text: