Vojáček, Ladislav a kol., Dejiny verejného práva v Európe s dodatkom. Vývin verejného práva v USA

Pavel Salák

Abstrakt

Recenze publikace - Vojáček, Ladislav a kol., Dejiny verejného práva v Európe s dodatkom. Vývin verejného práva v USA
I. vydanie. Vydavatelské oddelenie PRAF UK, Bratislava 2004. 385 stran.

Bibliografická citace

SALÁK, Pavel. Vojáček, Ladislav a kol., Dejiny verejného práva v Európe s dodatkom. Vývin verejného práva v USA. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 366-367. [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7744

Plný Text: