Evropský zatýkací rozkaz před ústavními soudy

Jan Filip

Abstrakt

V době diskusí kolem neradostného osudu evropské ústavní smlouvy poněkud zapadla jiná rána evropskému unijnímu právu. K ní dospěl polský Ústavní tribunál v rozhodnutí P 1/05 z 27. dubna 2005. Po relativně krátké přípravě prohlásil, že čl. 607t polského trestního řádu v rozsahu v jakém umožňuje vy­dání občana Polské republiky do členského státu EU na základě evropského zatýkacího rozkazu, je v rozporu s čl. 55 odst. 1 Ústavy Polské republiky. Protože stejný návrh na zrušení obdobných ustanovení našeho trestního zákona a trestního řádu má na stole náš Ústavní soud, bylo téma aktuality pro toto číslo časo­pisu nasnadě. V tomto příspěvku bych se proto pokusil přiblížit některé okolnosti, které nakonec vedly Ústav­ní tribunál k jistě ne snadnému rozhodnutí.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Evropský zatýkací rozkaz před ústavními soudy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 155-162. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7688

Plný Text: