Substituce výkonu zákonodárné pravomoci parlamentů v Československu, České republice a na Slovensku

Jan Kysela

Abstrakt

Tento text je prvním z trojice článků, v nichž bych se v tomto časopisu rád zabýval delegací a substitucí zákonodárné pravomoci, tedy dvěma situacemi, v nichž jsou přijímány právní normativní akty se silou zákona někým jiným než kompletním zákonodárným sborem. Obecná shoda přitom panuje na tom, že zá­konodárná pravomoc je klíčovou, byť nikoliv jedinou, pravomocí moderních zastupitelských sborů, ať už jim říkáme parlamenty nebo legislatury. Koneckonců le­gislatury to mají přímo v názvu. Zákonodárnou pra­vomocí míním oprávnění přijímat normativní právní akty s označením a právní silou zákona, jež upravují především práva a povinnosti osob, resp. kompetence a organizaci orgánů veřejné moci.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Substituce výkonu zákonodárné pravomoci parlamentů v Československu, České republice a na Slovensku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 117-132. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7684

Plný Text: