Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. a jeho sedmdesáté narozeniny

Josef Bejček

Abstrakt

Stárnutí není nic jiného, než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.
Tento optimistický postoj A. Mauroise se mi jako blízkému a dlouholetému spolupracovníkovi pana pro­fesora Petra Hajna opakovaně připomíná zejména při př11ežitosti stále přibývajících oslav jeho dalších naro­zenin, ty letošní březnové byly již sedmdesáté.

Bibliografická citace

BEJČEK, Josef. Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. a jeho sedmdesáté narozeniny. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 3, s. 332-333. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7683

Plný Text: