Společný evropský azylový systém: právní pojem 'pronásledování'

Jitka Bukvaldová, Renáta Klečková

Abstrakt

Pod tématem "Společný evmpský azylový systém: právní pojem pronásledování" se konala dne 15. 6. 2005 na Právnické fakultě MU v Brně konference za komorní účasti zástupců soudců, ministerstva vnitra, Vyso­kého komisaře OSN pro uprchlíky, nevládních organi­zací a akademické obce.

Bibliografická citace

BUKVALDOVÁ, Jitka a Renáta KLEČKOVÁ. Společný evropský azylový systém: právní pojem 'pronásledování'. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 3, s. 323-324. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7676

Plný Text: