Grúň, L. - Pauličková, A. - Vydrová, V.: Samospráva ako súčasť verejnej správy

Renáta Pauličková

Abstrakt

Recenze publikace - Grúň, L. - Pauličková, A. - Vydrová, V.: Samospráva ako súčasť verejnej správy
EUROUNION, spol. sr. o., Bratislava 2005, Strán 122

Bibliografická citace

PAULIČKOVÁ, Renáta. Grúň, L. - Pauličková, A. - Vydrová, V.: Samospráva ako súčasť verejnej správy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 4, s. 415-416. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7661

Plný Text: